บริการที่ปรึกษา HACCP

เรามีบริการให้คำปรึกษาในการจัดการกระบวนการผลิตของโรงงานอาหารและยา เพื่อรับรองว่าการผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน HACCP เพื่อชี้วัดว่ากระบวนการผลิตไม่มีการปนเปื้อนสารเคมี สำหรับสร้างความอุ่นใจให้กับผู้บริโภคและได้รับการยอมรับจากคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ


HACCP คืออะไร?

HACCP ย่อมาจาก Hazard Analysis Critical Control Point  โดยเป็นมาตรฐานควบคุมดูแลความปลอดภัยในทุกกระบวนการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันอันตรายและสิ่งปนเปื้อนในอาหาร ที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร ผ่านกระบวนการวางแผนป้องกันล่วงหน้า รวมทั้งการควบคุมและเฝ้าระวัง เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่ามาตรฐานที่กำหนดขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพตลอดเวลา ทั้งนี้ HACCP เป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับความนิยมและยอมรับจากนานาชาติทั่วโลก

หลายคนอาจสงสัยว่า มีการรับรองมาตรฐาน GMP แล้ว ทำไมถึงยังต้องมี HACPP อีก? 

การรับรองมาตรฐาน GMP เป็นการบ่งชี้ว่ากระบวนการผลิตอาหารและยาของโรงงานเรา ได้รับมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และไม่มีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่ง HACPP จะเป็นมาตรฐานที่มาเน้นย้ำอีกขั้นหนึ่งว่า กระบวนการผลิตนอกจากจะได้มาตรฐานแล้ว ยังไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีและสิ่งอื่นๆ ที่จะทำให้อาไม่ปลอดภัย   ดังนั้น หากโรงงานอาหารและยาของเรา มีทั้ง GMP และ HACPP ก็จะทำให้มีภาพลักษณ์ที่ดี สามารถต่อยอดธุรกิจได้ทั้งในและต่างประเทศ


สามารถติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมกับทีมงาน Be Sustain Consult ได้ที่

บริษัท บีซัสเทน จำกัด

69/357 หมู่10 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
Tel : 02-125-2019 , 093-328-7455
E-mail: [email protected]
LINE: besustainconsult