บริการที่ปรึกษาตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า

บริการที่ปรึกษา ISO

หากลูกค้าต้องการที่ปรึกษาเฉพาะส่วน หรือตามที่ลูกค้าต้องการ สามารถเลือกการให้บริการได้ค่ะ ดังนี้ เช่น

  • จัดทำองค์ความรู้ขององค์กร
  • เทคนิคการตรวจติดตามภายในและการเตรียมความพร้อม สำหรับการตรวจจากหน่วยงานภายนอก
    วิเคราะห์ ccp(s)
    ช่วย Pre-audit ให้ลูกค้า
  • การเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองระบบจากผู้ตรวจประเมินภายนอก
    โปรเจคลดเอกสารที่ไม่จำเป็นจากระบบ iso 
  • อบรมการตรวจติดตามภายใน (IQA) และ Workshop การตรวจติดตามภายใน

และอื่นๆ

ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท บีซัสเทน จำกัด

69/357 หมู่10 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
Tel : 0933287455,098-2694983,097-1827558
E-mail: besustainconsult@gmail.com
LINE: besustainconsult