บริการที่ปรึกษามาตรฐาน IFS สำหรับผู้ส่งออกอาหารไปยุโรป

มาตรฐาน IFS
มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ คือ มาตรฐานสำหรับการผลิตอาหารที่ดีมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งถูกประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยผู้ค้าปลีกแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (HDE – Hauptverband des Deutschen Einzelhandels e.V., Germany) และผู้ค้าปลีก-ค้าส่งแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (FCD & Federation des entreprises du Cmmerceet de la Distribution, France) เป็นมาตรฐานสมัครใจ ซึ่งไม่มีผลทางกฏหมาย แต่เป็นข้อกำหนดที่ห้างค้าปลีกในเยอรมนี ฝรั่งเศส และสหภาพยุโรปบางประเทศกำหนดให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าอาหารต้องทำก่อนส่งสินค้าเข้าไปจำหน่า

สามารถติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมกับทีมงาน Be Sustain Consult ได้ที่

บริษัท บีซัสเทน จำกัด

69/357 หมู่10 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
Tel : 0933287455,098-2694983,097-1827558
E-mail: besustainconsult@gmail.com
LINE: besustainconsult