บริการที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน SA8000 สิทธิของคนงาน

ที่ปรึกษาระบบ มาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม (SA8000)

SA8000 (Social Accountability 8000) เป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยเรื่องสิทธิของคนงาน ที่ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อทำการตรวจสอบสภาพการจ้างแรงงาน รวมถึงความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน โดยข้อกำหนดของ SA8000 จะสอดคล้องกับกฎหมายหรืออนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO : International Labour Organization) และกฎหมายแรงงานของประเทศนั้น ๆ จึงสามารถนำ SA 8000 ไปใช้ได้กับ ทุกองค์กร ตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่

โดยมาตรฐาน SA8000 นั้นมุ่งเน้นให้นำมาใช้กับอุตสาหกรรมส่งออก หรือ Supplier ของสินค้าประเภทต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าแบรนด์เนม อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า อุปกรณ์กีฬา ของเล่น อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจได้ว่าสินค้าของเราผลิตจากกระบวนการผลิตที่ใช้แรงงานแบบถูกกฎหมายและมีมนุษยธรรม เป็นการเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์และสินค้า

สามารถติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมกับทีมงาน Be Sustain Consult ได้ที่

บริษัท บีซัสเทน จำกัด

69/357 หมู่10 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
Tel : 02-125-2019 , 093-328-7455
E-mail: besustainconsult@gmail.com
LINE: besustainconsult