บริการที่ปรึกษาระบบ BRC Food Safety

บริการให้คำปรึกษาระบบ BRC Food Safety

BRC คือ การลดการซ้ำซ้อนจากการตรวจประเมินสำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการส่งสินค้าให้กับองค์กรค้าปลีกในสหราชอาณาจักรที่ใช้ตราสินค้าของตน

หากผู้ประกอบการธุรกิจอาหารท่านใด มีความสนใจที่จะจัดทำระบบประเมิน BRC Food Safety หรือสงสัยว่าผลิตภัณฑ์ของท่านมีความจำเป็นที่ต้องได้รับ BRC Food Certified หรือไม่ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับทีมงาน Be Sustain Consult ได้ที่

บริษัท บีซัสเทน จำกัด

69/357 หมู่10 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
Tel : 0933287455,098-2694983,097-1827558
E-mail: besustainconsult@gmail.com
LINE: besustainconsult