บริการที่ปรึกษาระบบ OHSAS18001 ประเมินผลความปลอดภัยองค์กร

บริการที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน OHSAS18001

OHSAS 18001 คือ การประเมินผลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  ซึ่งถือเป็นซีรีย์หนึ่งของระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการช่วยให้องค์กรสามารถควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

ผู้ประกอบการทุกคน ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย และอาชีวอนามัยภายในองค์กรหรือโรงงาน ดังคำขวัญที่เรามักได้ยินเสมอว่า Safety First

สามารถติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมกับทีมงาน Be Sustain Consult ได้ที่

บริษัท บีซัสเทน จำกัด

69/357 หมู่10 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
Tel : 02-125-2019 , 093-328-7455
E-mail: besustainconsult@gmail.com
LINE: besustainconsult