บริการที่ปรึกษาระบบ SQF2000 ความปลอดภัยอาหาร

บริการที่ปรึกษาระบบ SQF2000

SQF 2000 คือ ระบบมาตรฐานคุณภาพ HACCP ที่ได้รับการออกแบบจากประเทศออสเตรเลีย เพื่อใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรม การเกษตรและอาหาร ระบบมาตรฐานคุณภาพนี้สอดคล้องกับหลักการใช้ระบบ HACCP ของคณะกรรมการ CODEX. โดยมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพอาหาร และความปลอดภัยทางอาหาร ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO9000.

หากผู้ประกอบการท่านใด มีความสนใจที่จะจัดทำระบบประเมิน SQF2000 หรือสงสัยว่าผลิตภัณฑ์ของท่านมีความจำเป็นที่ต้องได้รับ SQF2000 Certified หรือไม่ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับทีมงาน Be Sustain Consult ได้ที่

บริษัท บีซัสเทน จำกัด

69/357 หมู่10 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
Tel : 0933287455,098-2694983,097-1827558
E-mail: besustainconsult@gmail.com
LINE: besustainconsult