บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย

บริการที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานไทย

มาตรฐานแรงงานไทย คือ กฎเกณฑ์ การปฏิบัติ การใช้แรงงานเกี่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน  เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน วันหยุด และความปลอดภัยในการทำงาน การมีมาตรฐานแรงงาน เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างทัดเทียมเสมอภาค ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิต มีความปลอดภัย มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน

ผู้ประกอบการทุกคน ต้องคำนึงถึงมาตรฐานแรงงานไทย ตามข้อกำหนดและกฎหมายของราชอาณาจักรไทย เพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

สามารถติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมกับทีมงาน Be Sustain Consult ได้ที่

บริษัท บีซัสเทน จำกัด

69/357 หมู่10 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
Tel : 02-125-2019 , 093-328-7455
E-mail: besustainconsult@gmail.com
LINE: besustainconsult