อุตสาหกรรมสีเขียว :การพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันคนเราหันมาให้ความสนใจในเรื่องของการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ ในท้องตลาดที่มีเครื่องหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงได้รับ การตอบรับเป็นอย่างดี ดังนั้นภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมควรมีการปรับตัว ให้สามารถดําเนินกิจการควบคู่กับการอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อเป็นการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

มาตรฐาน ISO คืออะไร?

มาร่วมไขข้อข้องใจกันว่า ISO แท้จริงแล้ว คืออะไร ? ทำไมองค์กรของเราต้องมีการทำมาตรฐาน ISO ทำไปแล้วได้อะไร ครบทุกคำตอบในบทความนี้

มาตรฐาน ISO ที่สำคัญในไทย มีอะไรบ้าง?

ทำความรู้จักมาตรฐาน ISO ที่สำคัญในไทย โดยอ้างอิงจากมาตรฐานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับเอาระบบมาตรฐานสากลISOเข้ามาใช้ในไทย