What We Can Offer You

บริการคุณภาพจากทีมงานมืออาชีพ Be Sustain Consult

บริการรับจด อย.

โดยผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์สูงในการจดทะเบียน อย. ซึ่งทางเรามีบริการครบวงจร ตั้งแต่บริการตรวจสอบคัดกรองข้อมูลเบื้องต้นก่อนการขอจด อย. เพื่อลดปัญหาการถูกปฏิเสธการจดอย.

บริการที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน BSCI เพื่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี

บริการที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน BSCI เพื่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ไม่ว่าจะในโรงงาน ออฟฟิศบริษัท หรือแม้กระทั่งฟาร์ม

บริการที่ปรึกษาระบบ SEDEX เพื่อเป็นองค์กรที่มีจริยธรรมและปลอดภัยต่อการทำงาน

บริการที่ปรึกษาระบบ SEDEX เพื่อเป็นองค์กรที่มีจริยธรรมและปลอดภัยต่อการทำงาน สำหรับองค์กรที่ต้องการสร้างความมั่นใจให้กับทั้งบริษัทคู่ค้า ลูกค้า และ ตลอดจนพนักงานบริษัท ว่าเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ มีความปลอดภัยในการทำงาน และมีจริยธรรม

บริการที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน SA8000 สิทธิของคนงาน

บริการที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน SA8000 สิทธิของคนงาน ซึ่งถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อทำการตรวจสอบสภาพการจ้างแรงงาน รวมถึงความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

บริการที่ปรึกษาระบบ OHSAS18001 ประเมินผลความปลอดภัยองค์กร

บริการที่ปรึกษาระบบ OHSAS18001 ประเมินผลความปลอดภัยองค์กร โดยผู้ประกอบการทุกคน ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย และอาชีวอนามัยภายในองค์กรหรือโรงงาน ดังคำขวัญที่เรามักได้ยินเสมอว่า Safety First

บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย

บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย โดยผู้ประกอบการทุกคน ต้องคำนึงถึงมาตรฐานแรงงานไทย ตามข้อกำหนดและกฎหมายของราชอาณาจักรไทย เพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

บริการที่ปรึกษาขอการรับรองHALAL ฮาลาล

บริการที่ปรึกษาขอการรับรองHALALสำหรับผลิตภัณฑ์ และบริการใดๆที่ไม่ขัดต่อบัญญัติศาสนาอิสลาม

บริการที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน Global GAP สำหรับสินค้าเกษตรในยุโรป

ให้บริการที่ปรึกษาบริการที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน Global GAP สำหรับสินค้าเกษตรในยุโรป ซึ่งเป็นแนวคิดเรื่องการทำเกษตรอย่างยั่งยืน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสังคม

บริการที่ปรึกษามาตรฐาน FSSC22000

ให้บริการที่ปรึกษาและตรวจประเมิน FSSC 22000 ระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาหารที่ได้รับสนับสนุนอย่างดีจากสมาพันธ์อาหารและอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของสหภาพยุโรป

บริการที่ปรึกษามาตรฐาน IFS สำหรับผู้ส่งออกอาหารไปยุโรป

ให้บริการที่ปรึกษาและตรวจประเมินเพื่อรับ SQF 2000 สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรม การเกษตรและอาหาร

บริการที่ปรึกษาระบบ SQF2000 ความปลอดภัยอาหาร

ให้บริการที่ปรึกษาและตรวจประเมินเพื่อรับ SQF 2000 สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรม การเกษตรและอาหาร

บริการที่ปรึกษาระบบ BRC/IOP สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร

ให้บริการที่ปรึกษาและตรวจประเมิน BRC/IOP สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร

บริการที่ปรึกษาระบบ BRC Food Safety

ให้บริการที่ปรึกษาและตรวจประเมินเพื่อรับ BRC Food Safety certified สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร

บริการที่ปรึกษา ISO

เรามีบริการให้คำปรึกษา พัฒนาระบบบริหารงาน ตามมาตรฐาน ISO ต่างๆ  สู่การรับรองมาตรฐาน ISO  และพัฒนาอย่างยั่งยืน แบบเต็มรูปแบบ โดยรับรองผลสำเร็จด้วยทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปี

บริการฝึกอบรม ISO

เราให้บริการฝึกอบรม ISO ด้วยหลักสูตร ISOที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมงานคุณภาพของเรา ซึ่งมีจุดเด่น สะท้อนความเข้าใจในหลักการ เข้าใจง่าย เน้น ประยุกต์ใช้ ผ่านภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

บริการที่ปรึกษาระบบ GMP

เรามีบริการให้คำปรึกษาในการจัดการกระบวนการผลิตของโรงงานอาหารและยา ตามมาตรฐาน GMP  โดยรับรองผลสำเร็จด้วยทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปี 

บริการที่ปรึกษา HACCP

เรามีบริการให้คำปรึกษาในการจัดการกระบวนการผลิตของโรงงานอาหารและยา เพื่อรับรองว่าการผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน HACCP เพื่อชี้วัดว่ากระบวนการผลิตไม่มีการปนเปื้อนสารเคมี สำหรับสร้างความอุ่นใจให้กับผู้บริโภคและได้รับการยอมรับจากคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ

บริการที่ปรึกษาตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า

เรามีบริการให้คำปรึกษาตามความต้องการของลูกค้า แบบ custom ที่ลูกค้าสามารถบอกความต้องการได้ว่า ต้องการคำปรึกษาในด้านไหน อาทิ จัดทำองค์ความรู้ขององค์กร, อบรมการตรวจติดตามภายใน (IQA)